Utsmykning i Åfjord

Kjøpesenter og miljøgate i Åfjord ble åpnet 6 juni med kongen til stede. Tror alle ble veldig fornøyde, og ser at trykk på solskjermingen er veldig tøft. Trykk på solavskjerming kunne vi godt ha tenkt oss å jobbe mer med. Vi avsluttet jobben i Åfjord dagen før åpning med å overføre logoen til veggen. Logoen har også Synlig laget.