Vi har nå laget en nettside til NTNU Discovery. NTNU Discovery skal stimulere til å øke antallet
vellykkede kommersialiseringer fra NTNU gjennom å finansiere ideer og prosjekter som
har potensial for å bli kommersielt levedyktige og på sikt kan bidra til økt verdiskaping,
flere arbeidsplasser og investeringer til regionen.