Livsglede for eldre

Vi har designet og satt opp ny nettside for Livsglede for Eldre. En veldig stor og omfattende side
med både nettbutikk og en rekke skjema.

Livsglede for Eldre er en folkehelseorganisasjon som er religiøst og politisk uavhengig. Livsglede for Eldre arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement.

I jobben med nettsiden deres ble det lagt vekt på å få frem hovedmottoet deres: Livsglede. Dette ble gjort gjennom videreføring av profilen deres bl.a. den kraftige rødfargen. Vi fikk også overbevist dem om at det er bryet verdt å samle inn og få tatt gode bilder til nettsiden. Her har vi bidratt med fotografering både av ulike livsgledeprosjekter og av ansatte. Men den største oppgaven var nok organiseringen av innholdet, for dette er en organisasjon som gjør og inneholder utrolig mye! Derfor ble menystruktur noe vi brukte mye tid på å få riktig. Tydelighet i både menytekster og overskrifter er nøkkelen til å gjøre innholdet deres lettfattelig for alle målgruppene. Undersider til lokale foreninger hvor de lett kan få lagt inn stoff og har en side å være stolt av var også en viktig oppgave i dette oppdraget.
Opplæringen med de ansatte var ganske omfattende, og vi har bistått dem med support i etterkant, da de stadig finner nye behov og ønsker som vi hjelper dem å få inkorporert i nettsida. På den måten har de fått en veldig innholdsrik, levende og flott nettside som fungere både som et verktøy og en presentasjon for organisasjonen.