Foto for arkitekt Svein Skylstad

Fotograferte et hus på Ekne i Nord Trøndelag for arkitekt Svein Skylstad. Utfordrende lysforhold, men motlys kan jo også være spennende.