Foto Acando

Vi fotograferte alle de ansatte til Acando, totalleveranse hvor vi fotograferte, printet, monterte og ordnet med oppheng.