Synlig har designet årsrapporten til NTNU Discovery de siste 5 år.
Vi har også levert de fleste bildene og vi har laget nettsidene til NTNU Discovery.
Tekstene står Anne-Lise Aakervik hos Mediekompaniet for. NTNU Discovery er en ordning
som skal hjelpe gründere med gode ideer og finne ut om disse ideene har et
potensial for et marked – lokalt, nasjonalt og globalt.