Vi har laget en nettside til Brit Dyrnes. Vi har vært heldige å fått laget nettside til flere kunstnere, dette er en av de.